česky | english
TYMA CZ
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Příčiny poruch ozubených řemenů a jejich řešení

Vysoká hlučnost

Diagnóza Řešení
Vysoké předpětí: řemen hvízdá, píská Nastavit správné předpětí
Malé předpětí: řemen je volný, naráží na kryt Nastavit správné předpětí

Opotřebení boků řemenů

Diagnóza Řešení
Nesouosost řemenic: řemen sjíždí k jedné straně, bočnici Zkontrolovat převod, vyrovnat řemenice, zkontrolovat souosost, vyměnit řemen
Axiální přesazení řemenic: řemen nemůže běžet rovně Zkontrolovat převod, vyrovnat řemenice, zkontrolovat souosost, vyměnit řemen
Poškození bočnice Vyměnit řemenici, resp. kladku a řemen
Vůle v ložiskách nebo jiných dílech Vyměnit řemenici, resp. kladku a řemen

Opotřebení tkaniny v zubové mezeře

Diagnóza Řešení
Nastaveno vysoké předpětí Nastavit správné předpětí, vyměnit řemen
Řemen se při chodu přehřívá Odstranit příčiny (např. při chodu za studena), nastavit správné podmínky, vyměnit řemen
Opotřebení zubů řemenic Vyměnit řemenice, vyměnit řemen

Opotřebení boků zubů/praskliny na zubech, odstřižené zuby

Diagnóza Řešení
Příliš vysoké nebo nízké předpětí Nastavit správné předpětí, vyměnit řemen
Působení cizích těles v převodu Odstranit cizí tělesa, zkontrolovat převod a zakrytování, vyměnit řemen
Neotáčející se řemenice nebo kladka Odstranit příčiny (např. vadné ložisko), nastavit správné podmínky, vyměnit řemen

Zuby a tkanina jsou odtrženy od těla řemenu

Diagnóza Řešení
Netěsnost na motoru nebo jiné části stroje (např. stopy oleje, chladicí kapaliny apod.) Utěsnit netěsnosti, vyměnit řemen

Podélné drážky na zubech

Diagnóza Řešení
Působení cizích těles v převodu Odstranit cizí tělesa, zkontrolovat převod a zakytování, vyměnit řemen
Poškozené ozubení řemenice např. při montáži nebo působením cizích těles apod. Vyměnit řemenice, vyměnit řemen, provést odbornou montáž
Poškození řemenu před nebo při montáži Vyměnit řemen, provést odbornou montáž

Drážky, poškození hřbetu řemenu

Diagnóza Řešení
Příliš vysoká nebo nízká teplota Odstranit příčiny (např. výkonnost chlazení), nastavit správné podmínky, vyměnit řemen
Působení cizích medií Utěsnit zakrytování, vyměnit řemen
Zadřená vnější napínací kladka Vyměnit kladku a vyměnit řemen
Stárnutí Vyměnit řemen, provést odbornou montáž

Přetržení řemenu po krátké době běhu

Diagnóza Řešení
Působení cizích těles nebo medií Utěsnit převod, zakrytování, vyměnit řemen
Přeskočení zubů, vůle v zubech řemenice Vyměnit řemenice, vyměnit řemen
Příliš vysoké nebo nízké předpětí Nastavit správné předpětí, vyměnit řemen
Zlomení řemenu před nebo při montáži Vyměnit řemen, provést odbornou montáž

Opotřebení nebo poškození řemenic

Diagnóza Řešení
Vysoká vůle v ložiskách Vyměnit řemenice, resp. napínací kladku nebo vodicí kladky
Poškozené stykové plochy Vyměnit řemenice, resp. napínací kladku nebo vodicí kladky