Hledat Strom kategorií e-shopu
CZK | EUR
česky CS | english EN
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Certifikace řemenů

Vysvětlení k problematice použití námi dodávaných řemenů v prostředí s nebezpečím výbuchu, resp. při potvrzování antistatických vlastností a nehořlavosti.

Pohonný systém, skládající se z řemene a řemenice, může být v důsledku elektrostatického náboje nebo přehřátí potenciálním zdrojem vznícení. ContiTech proto doporučuje, aby byly v prostředí s nebezpečím výbuchu používány pouze řemeny splňující elektrickou vodivost dle norem ISO 9563 a ISO 1813. Tyto řemeny také odpovídají normě hořlavosti UL 94 HB a jsou samozhášivé.

Certifikace řemenů dle směrnice ATEX?

V první řadě je nutné si uvědomit, že pro hnací řemeny nemůže být vystaven certifikát o splnění požadavků evropské směrnice 94/9/ES (ATEX 95), protože samy o sobě nepředstavují potenciální zdroj vznícení, a tedy nejsou předmětem tohoto ustanovení. Certifikovány musí být pouze stroje, zařízení a ochranné systémy určené pro použití v explozivním prostředí.

ContiTech certifikáty o provedení zkoušky

Na vyžádání může ContiTech vydat certifikát o provedení zkoušky elektrické vodivosti každého jednotlivého řemene. Tento certifikát ovšem neodpovídá směrnici 94/9/ES, neboť, jak uvádíme výše, testován musí být pohonný systém jako celek. Řemeny samy o sobě jsou pouze jeho součástí, a tudíž nespadají do oblasti působnosti směrnice ATEX. Zkušenosti ukázaly, že při správné volbě řemenu a řemenice nepředstavuje pohonná jednotka žádné riziko ani v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pro tyto účely je nutné již při poptávce nebo objednávce řemenů sdělit požadavek na dodávku řemenů včetně certifikátu (při objednávce řemenů přes e-shop napište tento požadavek do pole „Poznámka“ před jejím odesláním). Je nutné totiž objednat takové řemeny přímo ve výrobě v příslušném výrobním závodě (není možné použít řemeny ze skladových zásob a u nich dodatečně vystavit certifikát). U takto objednaných řemenů jsou pak provedeny potřebné zkoušky a měření. K dodávce je pak ze strany výrobce přiložen písemný certifikát. Tento certifikát je vázaný pouze k příslušné dodávce a nesmí být použitý pro jiné řemeny.

Jde o tyto typy certifikátů:

 • Certifikát elektrické vodivosti

  Je provedeno měření vodivosti. S dodávkou je dodán certifikát o provedení měření pro příslušný typ a počet kusů.

  Vystavení certifikátu je zpoplatněno částkou 20 € a příplatkem 1,50 € k ceně každého kusu řemenu.

 • Certifikát elektrické vodivosti pro čerpací stanice

  Je provedeno měření vodivosti. S dodávkou je dodán certifikát o provedení měření pro příslušný typ a počet kusů.

  Vystavení certifikátu je zpoplatněno částkou 20 € a příplatkem 1,50 € k ceně každého kusu řemenu.

 • Certifikát nehořlavosti UL 94 HB s certifikátem elektrické vodivosti

  Z každé jednotlivé výrobní šarže, ze které se skládá celková dodávka, musí být otestován jeden řemen pro doložení nehořlavosti. Tento řemen je spálen a pokud vyhoví příslušným testům, je pro příslušnou šarži vystaven certifikát nehořlavosti. Dále musí být provedeno měření vodivosti podobně jako v případě výše popsaných certifikátů. S dodávkou je dodán certifikát o provedení měření pro příslušný typ, šarži a počet kusů.

  Vystavení certifikátu je zpoplatněno částkou 25 € a příplatkem 1,50 € k ceně každého kusu řemenu. Navíc je připočítána cena řemenů, které musely být spáleny.

Tovární certifikát ContiTech

Pokud dokumentace ke stroji nebo zařízení nevyžaduje speciální písemné certifikáty pro konkrétní dodané řemeny, je možné aplikovat běžné řemeny ze skladových zásob a použít všeobecný tovární certifikát, který je všeobecně platný pro specifikované výrobní řady řemenů.

Tovární certifikát pro výrobky (podle EN 10204:2004 – 2.1) s odkazem na elektrickou vodivost klínových a ozubených řemenů potvrzuje, že následující klínové, drážkové a ozubený řemeny příslušných výrobních řad splňují požadavky na elektrickou vodivost podle normy ISO 1813:2014 pro klínové a násobné řemeny a podle ISO 9563:2015 pro ozubené řemeny.

Toto tovární osvědčení se vztahuje na základní typy příslušných výrobků, nikoli na různá jejich speciální provedení či na jejich použití s vnějšími a/nebo reverzními kladkami. Zejména u ozubených řemenů se mohou hodnoty odporu hnacích prvků při dlouhodobém provozu měnit. V důsledku toho musí uživatel těchto výrobků zajistit, aby byl po celou dobu provozu, resp. dobu životnosti hnacího prvku, elektrický náboj řádně odváděn.

Tento tovární certifikát není postačující pro řemeny používané v prostředí s nebezpečím výbuchu.