česky | english
TYMA CZ
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Jaká je teplotní odolnost hnacích řemenů?

Výhodou řemenových převodů je, že mohou pracovat v širokém rozsahu teplot prakticky bez větší údržby.

V rozsahu běžných teplot od -20 °C do +60 °C většinou nejsou problémy s použitelností. Výrobci strojů však stále zvyšují výkonnost a životnost zařízení a požadují odolnost při extrémně vysokých i nízkých teplotách.

Teplotní odolnost řemene vychází z jeho konstrukce a použitého materiálu.

Díky materiálovým, konstrukčním a technologickým inovacím se podařilo v posledních letech výrazně zvýšit teplotní odolnost a životnost řemenů.

Klínové řemeny

Název řemenu Typ Rozsah teplot
CONTI−V® Klínové řemeny klasické oplášťované

-55 °C až +70 °C

(krátkodobě do +80 °C)

CONTI−V® ADVANCE FO Klínové řemeny řezané s vnitřním ozubením

-30 °C až +90 °C

(krátkodobě až +100 °C)

CONTI−V® FO PIONEER Klínové řemeny řezané s vnitřním ozubením z EPDM

-40 °C až +130 °C

Ozubené řemeny

Název řemenu Typ Rozsah teplot
CONTI® SYNCHROBELT Standardní ozubené řemeny pryžové

-20 °C až +100 °C

CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME

Ozubené řemeny pro nejvyšší výkony pryžové z HNBR

-30 °C až +130 °C

CONTI® SYNCHROFLEX Standardní ozubené řemeny z polyuretanu -30 °C až +80 °C
CONTI® SYNCHROFLEX GEN3 Ozubené řemeny pro vyšší výkony ze speciál.polyuretanu -30 °C až +100 °C

CONTI® SYNCHROCHAIN

Ozubené řemeny pro nejvyšší výkony z polyuretanu

-55 °C až +80 °C

Krátkodobě mohou materiály odolávat vyšším teplotám. Může být však ovlivněna životnost.

Rozhodující hodnotou je vlastní teplota řemenu

Řemenový převod skládající se z řemene, řemenic, napínacích nebo vodících kladek je součástí stroje, motoru apod. Rozhodující hodnotou je vlastní teplota řemenu, která může být výrazně odlišná od teploty okolí nebo teploty v pracovním prostoru řemenového převodu.

Při provozu řemenů vznikají vždy ztráty, které se projevují vznikem tepla. Řemen se při provozu zahřívá. Při dostatečném okolním prostoru teplo přechází přes povrch řemenu do okolí.

Nejpřesnější informace o skutečné teplotě řemenů zjistíme měřením pomocí digitálních teploměrů. Zejména v oblasti hraničních teplot je to velice důležité.

Provoz při příliš vysokých nebo nízkých teplotách

Pokud je vlastní teplota řemenu dlouhodobě vysoká, mění se vlastnosti použitého materiálu. Materiál ztvrdne, ztrácí pružnost, mění se součinitel tření, řemen prokluzuje a nepřenáší požadovaný výkon. Třením se stav dále zhoršuje, až dojde ke zničení řemenu. Pokud je teplota řemenu příliš nízká, řemen tvrdne, stává se křehkým, ztrácí elasticitu a při náhlém zatížení může dojít k jeho zničení.

V určitých podmínkách může mít vznik tepla i pozitivní vliv, např. v oblastech se silnými mrazy. Při trvalém provozu se řemen vlivem provozu ohřívá a jeho provozní teplota je v rozsahu hodnot teplotní odolnosti i přesto, že v okolí je krátkodobě např. -45 °C.

Další vlivy na provoz řemenů

Vlastnosti pryže a plastů ovlivňují mimo teploty také okolní prostředí, povětrnostní vlivy, vlhkost, působení UV záření, chemické vlivy, prašnost a mnoho dalších faktorů. V reálném provozu dochází vždy ke kombinaci všech různých vlivů.

V úvahu je nutno brát také měnící se vlastnosti materiálu. Pokud správně vypočítáme řemenový převod, použijeme kvalitní součásti a provedeme řádnou montáž, měli bychom mít zaručeno, že převod bude spolehlivě fungovat. Nesmíme však zapomenout na pravidelnou kontrolu převodu. Každý materiál vlivem stárnutí mění své vlastnosti. U pryže se stářím mění pružnost a součinitel tření. Každý díl v závislosti na materiálu ztrací své vlastnosti a po určité době je nutné ho vyměnit.

Pravidla dlouhodobé teplotní odolnosti a životnosti řemenů

  • Řemeny navrhněte podle teploty okolí, resp. teploty v pracovním prostoru
  • Vlastní teplota řemenu nesmí překročit teplotní odolnost materiálu
  • Pokud neznáte teplotu řemenů, proveďte měření
  • Zkontrolujte vliv prostředí (ovzduší, vlhkost, UV-záření, prašnost, chemikálie atd.)
  • Odstraňte prokluz - nastavte správné předpětí a pravidelně ho kotrolujte
  • Nepřetěžujte převod - proveďte výpočet, zvolte dostatečnou šířku, resp. počet řemenů
  • Řemeny navrhněte s ohledem na způsob a počet startů, rázy atd.
  • Sledujte stav řemenů (stárnutí), řemeny včas vyměňte

Snížení teploty řemenů až o 17 °C díky klínovým řemenicím VTP

Byla provedena studie, která dokazuje snížení teploty řemenů s klínovými řemenicemi VTP o 10 až 17 °C oproti standardním řemenicím. Tyto řemenice jsou vyrobeny z vysokopevnostní tvárné litiny GGG40. Mají děrovanou spodní část drážky a při provozu je teplo lépe odváděno mimo řemen. Děrování nemá vliv na pevnost řemenice.

Snížení teploty řemenů. Testy dokazují, že řemeny po 2 hodinách provozu v řemenici VTP® SPB250-4 mají o více než 10 °C nižší teplotu než ve standardní řemenici SPB250-4.

U složitějších případů, při kombinaci různých vlivů a hraničních teplotách kontaktujte naše technické oddělení.