TYMA CZ – 25 let Hledat Strom kategorií e-shopu
CZK | EUR
česky CS | english EN
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Jak vybrat komponenty ozubeného převodu?

Ozubená a kuželová kola jsou ještě spolu s ozubenými hřebeny základními konstrukčními součástmi převodovek a dalších strojů. Při výběru komponenty ozubeného mechanismu je třeba dbát na zajištění kompatibility s ostatními prvky převodu. Určující je zejména hodnota modulu M.

Ozubené kolo je disk, který má po obvodu tvarově definované ozubení, které zapadá do jiného ozubeného kola s odpovídajícím ozubením a přenáší tak mechanickou energii mezi hřídelemi nebo rotujícími součástmi stroje. Takto zabírající kola nazýváme ozubeným soukolím.

Kuželová kola soukolí jsou pak strojní součásti, sloužící k přenosu krouticího momentu mezi dvěma hřídeli s různoběžnými osami.

Ozubený hřeben v kombinaci s příslušným ozubeným kolem převádí točivý pohyb na lineární posuv.

Ozubené komponenty se rozlišují podle typu ozubení. Nejčastějším typem ozubení je evolventní profil boku zubů.

Ozubené převody s přímými zuby

Ozubená kola s přímými zuby jsou základním typem ozubených kol. Dvojice ozubených kol tvoří ozubené soukolí. Při konstrukci soukolí je požadován určitý převodový poměr \(i = {n_1 \over n_2}\). Poměr je možné měnit pouze v celých číslech na straně kuželových kol (vždy celý počet zubů na obvodu kola) \(i = {z_1 \over z_2}\).

Námi nabízená ozubená, resp. kuželová kola mají přímé zuby a úhel záběru 20 °. Ozubená kola a hřebeny jsou dodávány v modulech M1 až M8, kuželová soukolí jsou dodávána v modulech M1 až M5.

Kuželová kola jsou dodávána nejčastěji jako soukolí (dvojice kuželových kol) s poměrem 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:2,5, 1:3, 1:3,5 a 1:4, ale mohou být dodávána i jako samostatná kola.

Kuželová soukolí s přímým ozubením se dělí podle typu na typ A dle DIN 3967 v souladu s UNI 6588, nebo typ B – Gleason System.

Modul – velikost ozubení

Velikost ozubených nebo kuželových kol, resp. ozubených hřebenů je určena modulem. Modul je poměr průměru roztečné kružnice a počtu zubů. Je to základní katalogový údaj u komponent ozubených převodů kol. Modulem se určuje „hrubost“ (nebo „jemnost“) ozubení, a tedy hlavně velikost komponenty.

Ozubená kola v určitém převodu musí mít stejný modul. Kuželová kola soukolí musí být navíc stejného typu (A nebo B). 

Modul se vybírá podle výkonu, který musí dané kolo přenášet. Protože modul určuje velikost nástroje na výrobu ozubení, jsou velikosti modulu stanoveny normou.

  • Větší modul je pro větší výkon
  • Menší modul pro menší velikost (a zčásti i větší přesnost)

Modul \(m\) se vypočítá:

\[m = {p \over \pi}\]

kde \(p\) je zubová rozteč – obvodová vzdálenost dvou sousedních zubů (jejich os) na roztečné kružnici.

Vzdálenost os dvou ozubených kol s čelními zuby \(a\) se vypočítá:

\[a = {m \cdot {{z_1 + z_2} \over 2}}\]

kde \(z_1\), \(z_2\) – počet zubů kola 1 a 2; \(m\) – modul.