TYMA CZ
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Měření a asistence při montáži převodů

Nabízíme poradenskou činnost, asistenci při montáži a kontrole řemenových převodů s klínovým, ozubeným a plochým řemenem. Provádíme měření ustavení, souososti a předpětí řemenových převodů.

Asistence při montáži řemenového převodu

Přesné ustavení převodu, odborná montáž a nastavení správného předpětí řemenů je důležité pro správnou funkci celého převodu a pro dodržení předepsané životnosti.

Prvním krokem je přesný výpočet podle skutečných parametrů. Hodnoty pro montáž jsou dány výsledným protokolem a technickými příručkami pro jednotlivé druhy řemenů a dalších součástí. Nejpřesnější nastavení hodnot předpětí řemenů docílíme pomocí měření vlastní frekvence volné větve řemenu.

Pro maximální přenos výkonu je důležité, aby byl docílen optimální kontakt mezi řemenem a řemenicí.

Při montáži řemenů je nutné dodržet následující postup:

  1. Zkontrolujeme, zda řemenice není poškozená, vydřená nebo vylomená. Při vyšších obvodových rychlostech musí být řemenice vyvážené.
  2. Zkontrolujeme, zda jsou řemenice řádně ustaveny. Příručky udávají pro každý typ řemenů hodnoty max. horizontálního a vertikálního úhlu a velikosti přesazení.
  3. Řemeny vložíme do řemenice. Nesmí být nasazeny násilím nebo pomocí nářadí, aby nedošlo k poškození tažného vlákna.
  4. Napneme řemeny. Napnutí řemenů provádíme pouze změnou osové vzdálenosti nebo pomocí napínacích kladek.
  5. Znovu zkontrolujeme ustavení řemenic, zda nedošlo ke změně.
  6. Nastavíme správné předpětí řemenu pomocí mechanických nebo elektronických přístrojů podle hodnot daných výpočtem nebo příručkou pro návrh řemenů.
  7. Provedeme zkušební spuštění převodu
  8. Po několika minutách provedeme opětovnou kontrolu ustavení a předpětí.
V případě technické pomoci, měření a asistence při montáži kontaktujte naše technické zástupce v jednotlivých regionech, kteří s Vámi dohodnou další postup nebo vám poskytnou potřebné informace. Naši technici mají k dispozici potřebné přístroje, kterými lze ustavit řemenový převod, nastavit správné předpětí nebo zjistit příčiny poruch řemenových převodů.