Logo společnosti Tyma - 20 let
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Informace k certifikaci ATEX pro hnací řemeny ContiTech

27. 5. 2017

K častým dotazům zákazníků. Vysvětlení problematiky certifikace ATEX řemenových převodů.

Překlad z originálu v německém jazyce

Pro hnací řemeny nemůže být vystaven certifikát o splnění požadavků evropské směrnice 94/9/ES (ATEX 95), protože samy o sobě nepředstavují potenciální zdroj vznícení, a tedy nejsou předmětem tohoto ustanovení. Certifikovány musí být pouze stroje, zařízení a ochranné systémy určené pro použití v explozivním prostředí.

Od 30. června 2003, kdy vstoupila v členských státech EU tato směrnice v platnost, přijímá firma ContiTech každý den bezpočet dotazů od nejistých zákazníků. Jak již ale bylo řečeno, hnací řemeny samy o sobě nemohou být pro směrnici ATEX testovány; vždy je třeba vzít v úvahu celý pohonný systém, jehož jsou řemeny součástí.

ContiTech High Quality Belts

Pohonný systém, skládající se z řemene a řemenice, může být v důsledku elektrostatického náboje nebo přehřátí potenciálním zdrojem vznícení. ContiTech proto doporučuje, aby byly v prostředí s nebezpečím výbuchu používány pouze řemeny splňující elektrickou vodivost dle norem  ISO 9563 a ISO 1813.  Tyto řemeny také odpovídají normě hořlavosti UL 94 HB a jsou samozhášivé. Na vyžádání může ContiTech vydat certifikát o provedení zkoušky elektrické vodivosti každého jednotlivého řemene. Tento certifikát ovšem neodpovídá směrnici 94/9/ES. Testován musí být pohonný systém jako celek. Řemeny samy o sobě jsou pouze jeho součástí, a tudíž nespadají do oblasti působnosti směrnice ATEX. Naše zkušenosti ukázaly, že při správné volbě řemenu a řemenice nepředstavuje pohonná jednotka žádné riziko ani v prostředí s nebezpečím výbuchu.

ContiTech Pwer Transmissions Group - Quality Department

Certifikáty technických vlastností řemenů Contitech